Kvalitetskontroll

Free-Conver

Materialsäkerhetsrapporter från SGS

Våra flaskor har testats och certifierats av en oberoende tredje part som visar att de lakbara bly- och kadmiumnivåerna följer FDA-reglerna. Faktum är att våra nivåer ligger långt under den tillåtna gränsen som fastställts av FDA. För mer information om våra testresultat, kontakta oss.

Om SGS-certifiering

SGS är världens ledande företag för inspektion, verifiering, testning och certifiering. Vi är erkända som det globala riktmärket för kvalitet och integritet. Våra kärntjänster kan delas in i fyra kategorier:

1.Testing: SGS upprätthåller ett globalt nätverk av testanläggningar, bemannat av kunnig och erfaren personal, så att du kan minska riskerna, förkorta tiden för att marknadsföra och testa dina produkters kvalitet, säkerhet och prestanda mot relevanta hälso-, säkerhets- och regleringsstandarder.

2. Certifiering: SGS-certifikat gör det möjligt för dig att visa att dina produkter överensstämmer med antingen nationella standarder och föreskrifter eller kunddefinierade standarder genom certifiering.

Free-Converte

US FDA GMP Inspection Certification

Våra egna ingenjörer är amerikanska FDA GMP Inspecion certifierade. FDA: s GMP-inspektionscertifiering ger instruktioner för hur man bedriver verksamhet för att utvärdera branschens överensstämmelse med Federal Food, Drug and Cosmetic Act och andra lagar som administreras av FDA.